Otázka:

V češtine existuje slovo melouch, ktoré označuje prácu dohodnutú a zaplatenú neoficiálnym spôsobom (tzv. načierno). Existuje slovenský ekvivalent tohto slova?

Heslá:

fuška, melouch

Odpoveď:

Slovník spisovného jazyka českého zachytáva slovo melouch ako slangový výraz s výkladom „neoprávněně, pokoutně prováděná vedlejší řemeslnická práce; fuška“. Českému slovu melouch v slovenčine zodpovedá slovo fuška, čo potvrdzuje aj výklad slova fuška v lexikografických príručkách slovenčiny (porov. na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk). Česko-slovenský slovník (1979) ako ekvivalent slova melouch takisto uvádza slovo fuška.


Otázka z 15. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 27. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu fuška