Otázka:

Ako správne vyskloňujeme: v dielach Johanna Wolfganga von Goetheho?

Heslá:

Goethe, vzor kuli

Odpoveď:

Meno Goethe skloňujeme ako mužské mená zakončené v písme aj vo výslovnosti na e podľa vzoru kuli: Goethe – Goetheho, Goethemu, Goetheho, (o) Goethem, (s) Goethem. Slovné spojenie v dielach Johanna Wolfganga von Goetheho ste vyskloňovali správne.

 


Otázka z 14. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 25. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Goethe