Otázka:

Aký je význam slova rekomandatúra?

Heslá:

rekomandatúra, rekomandovať, rekomandácia

Odpoveď:

Význam slova rekomandatúra sa nám nepodarilo zistiť. V slovníkoch cudzích slov sme našli iba slová s rovnakým základom rekomand-. Slovo rekomandovať sa v nich vysvetľuje ako „zastar. odporúčať“ a slovo rekomandácia ako „zastar. odporúčanie, príhovor“. Na spresnenie významu by sme potrebovali poznať širší kontext, v ktorom ste slovo našli.


Otázka z 24. 09. 2003 bola zodpovedaná dňa 26. 09. 2003

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rekomandatúra