Otázka:

Oficiálny názov obce má podobu Bilkove Humence (s krátkym i, podľa najrozšírenejšieho priezviska v obci - Bilka), alebo Bílkove Humence s dlhým í?

Heslá:

Bílkove Humence

Odpoveď:

Názov obce, na ktorú ste sa spytovali, má od roku 1927 podobu Bílkove Humence, ktorá zodpovedá aj súčasnej štandardizácii, o čom sa môžete presvedčiť v zozname obcí uvádzanom v Pravidlách slovenského pravopisu (2000), ktoré sú sprístupnené aj v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk.


Otázka z 14. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 17. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Bílkove Humence