Otázka:

Je vyjadrenie "skutočnosť, ktorá zakladá nárok na..." formulované správne?

Heslá:

zakladať, zakladá nárok

Odpoveď:

 

Formulácia skutočnosť, ktorá zakladá nárok na... poukazuje na právnický text. Tým, že sa v právnických textoch zvyčajne citujú paragrafy a výroky, zachovali sa v právnickom jazyku aj formulácie a spojenia, ktoré by sme v bežnom jazykovom prejave nepoužili. Sloveso zakladať sa v právnickej terminológii používa vo význame „byť, stávať sa podkladom pre niečo“, napr. v spojeniach ako konanie, ktoré zakladá trestný čin; činnosť zakladajúca pracovný pomer; listina zakladá právo obchodovať aj skutočnosť, ktorá zakladá nárok na... Takéto významy a vzťahy sa však dajú vyjadriť prirodzenejším a zrozumiteľnejším spôsobom, napríklad formuláciou skutočnosť, na základe ktorej vzniká nárok na..., ktorú Vám odporúčame uprednostňovať.


Otázka z 14. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 17. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zakladať