Otázka:

Ako mám nazvať zlúčeninu utvorenú z latinského pomenovania cínu - stannum pomocou prípony -id?

Heslá:

stanát, ciničitan, cínovodík, stanid, cín, stannum, stanán

Odpoveď:

Pri názve chemickej zlúčeniny utvorenom z latinského pomenovania prvku cínu – stannum pomocou prípony -id odporúčame vychádzať z postupu, ktorý sa uplatnil pri názvoch iných zlúčenín cínu, napr. stanát – ciničitan, stanán cínovodík, a používať podobu stanid


Otázka z 23. 02. 2008 bola zodpovedaná dňa 27. 02. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu stanát