Otázka:

Podľa akého vzoru sa skloňuje slovo žralok?

Heslá:

žralok

Odpoveď:

Zvieracie podstatné mená mužského rodu sa v jednotnom čísle skloňujú podľa vzoru chlap a v množnom čísle podľa neživotných vzorov dub (napr. býky, slony, žraloky) alebo stroj (napr. zajace, jelene). Výnimkou sú zvieracie podstatné mená pes, vlk a vták, ktoré na rozdiel od ostatných zvieracích podstatných mien mužského rodu možno v množnom čísle skloňovať aj ako životné, t. j. v nominatíve množného čísla sú popri podobách psy, vlky, vtáky správne aj podoby psi, vlci, vtáci a v akuzatíve množného čísla popri podobách (vidím) psy, vlky, vtáky aj podoby (vidím) psov, vlkov, vtákov.

Podstatné meno žralok sa skloňuje takto: jednotné číslo (vzor chlap) N žralok, G (bez) žraloka, D (k) žralokovi, A (vidím) žraloka, L (o) žralokovi, I (so) žralokom; v množnom čísle (vzor dub) N (dva) žraloky, G (bez) žralokov, D (k) žralokom, A (vidím) žraloky, L (o) žralokoch, I (so) žralokmi.

Skloňovanie v množnom čísle podľa vzoru pre osobné (životné) podstatné mená mužského rodu chlap sa uplatňuje iba pri personifikácii, ak slovom žralok nazývame členov športového klubu, napr. žraloci vyhrali tretí zápas po sebe, alebo dravých podnikateľov, napr. finanční žraloci cítia, že kríza sa skončila.Otázka z 13. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 22. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu žralok