Otázka:

Sú slová eurominca a eurobankovka spisovné?

Heslá:

eurominca, eurová minca, eurobankovka, eurová bankovka

Odpoveď:

Slovo eurominca vo význame „kovové platidlo, minca spoločnej európskej meny“ je utvorené z dvojslovného spojenia eurová minca. Podobne i slovo eurobankovka vo význame „papierový peniaz, bankovka spoločnej európskej meny“ vzniklo zo spojenia eurová bankovka. Obe slová euromincaeurobankovka sa uvádzajú v 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka z r. 2006 ako spisovné a neutrálne slová a možno ich zástupne používať  namiesto dvojslovných spojení, z ktorých boli utvorené. 


Otázka z 20. 02. 2008 bola zodpovedaná dňa 22. 02. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu eurominca