Otázka:

Ako je správne: múzejné zbierky alebo muzeálne zbierky?

Heslá:

múzejný, muzeálny

Odpoveď:

V slovenčine máme dve podoby vzťahového prídavného mena utvoreného od podstatného mena múzeum, a to múzejný muzeálny. Význam „patriaci múzeu, umiestnený v múzeu“ možno vyjadriť prídavným menom múzejný aj muzeálny. Správne sú spojenia múzejné zbierkyaj muzeálne zbierky. Okrem toho sa prídavné meno muzeálny používa aj na vyjadrenie významu „starobylý“, napr. v spojení muzeálny artefakt sa ním môže pomenovať (podľa kontextu) nielen artefakt umiestnený v múzeu, ale aj hodnotný starobylý (starožitný) artefakt, ktorý má muzeálnu hodnotu (hodil by sa do múzea), ako aj na vyjadrenie významu „zastaraný, staromódny“, pejoratívne „predpotopný“ a pod., napr. v spojení tetin muzeálny klobúk budí pozornosť.


Otázka z 13. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 22. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu múzejný