Otázka:

Ako sa skloňujú zložené číslovky, ktoré v druhej časti obsahujú slovo -jeden?

Heslá:

dvadsaťjeden, päťdesiatjeden, stojeden, jeden, jeden dom, jedno auto, jedna žena

Odpoveď:

 

Zložené číslovky s druhou časťou -jeden, napr. dvadsaťjeden, päťdesiatjeden, stojeden sú na rozdiel od číslovky jeden (napr. jeden dom, jedno mesto, jedna žena, do jedného domu, o jednom meste, s jednou ženou) nesklonné. Skloňuje sa iba meno počítaného predmetu: dvadsaťjeden stromov, päťdesiatjeden korún, stojeden detí.


Otázka z 18. 02. 2008 bola zodpovedaná dňa 20. 02. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu dvadsaťjeden