Otázka:

Dobrý deň, ako sa skloňujú zložené číslovky, ktoré obsahujú v druhej časti slovo -jeden?

Heslá:

dvadsaťjeden, päťdesiatjeden, stojeden, jeden, jeden dom, jedno auto, jedna žena

Odpoveď:

Zložené číslovky s druhou časťou -jeden, napr. dvadsaťjeden, päťdesiatjeden, stojeden sú na rozdiel od číslovky jeden (jeden dom, jedno auto, jedna žena) nesklonné. Skloňuje sa iba meno počítaného predmetu: dvadsaťjeden stromov, päťdesiatjeden korún, stojeden detí.


Otázka z 18. 02. 2008 bola zodpovedaná dňa 20. 02. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu dvadsaťjeden