Otázka:

Je v súvislosti s Facebookom správne označenie spoločenská alebo sociálna sieť?

Heslá:

sociálna sieť, spoločenská sieť

Odpoveď:

Keď sa na pomenovanie vznikajúcich onlinových komunít začal objavovať výraz sociálna sieť, v rámci jazykového poradenstva sme upozornili na jeho kolíziu s už ustáleným rovnomenným termínom sociálna sieť, známym z oblasti sociológie najmä v súvislosti s nízkopríjmovými skupinami obyvateľstva. Vzhľadom na tieto konotácie sme odporúčali odlíšiť nový pojem pomenovaním spoločenská sieť. V jazykovej praxi sa však v danom význame zaužíval výraz sociálna sieť.

 


Otázka z 12. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 28. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu sociálna sieť