Otázka:

Je správne: "vydávanie príručok" alebo "vydávanie príručiek"?

Heslá:

príručka

Odpoveď:

Tvar genitívu množného čísla od podstatného mena príručka je príručiek. Správne je teda vydávanie príručiek. Prípona genitívu množného čísla -čiek sa pri slove príručka uvádza v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) i v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003). Obe príručky sú k dispozícii na našej webovej stránke slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 11. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 16. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu príručka