Otázka:

Je vo význame slova medzikultúrny vhodnejšie použiť výraz interkultúrny alebo interkulturálny?

Heslá:

interkultúrny, interkulturálny, multikultúrny

Odpoveď:

Z dvojice podôb prídavného mena interkultúrny interkulturálny vo význame „medzikultúrny; týkajúci sa vzájomného vzťahu medzi dvoma alebo viacerými kultúrami; vyskytujúci sa medzi dvoma alebo viacerými kultúrami“ odporúčame uprednostniť podobu s príponou -ny – interkultúrny, podobne ako pri prídavnom mene multikultúrny „utvorený viacerými kultúrami“.


Otázka z 18. 02. 2008 bola zodpovedaná dňa 29. 02. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu interkultúrny