Otázka:

Je slovo ukvíkaný spisovné? V Krátkom slovníku slovenského jazyka sa uvádza iba sloveso kvíkať.

Heslá:

kvíkať, kvičať, ukvičaný, ukvíkaný

Odpoveď:

 

Zvieratko, ktoré stále kvíka, resp. kvičí, možno nazvať ukvíkané alebo ukvičané. Obe prídavné mená (resp. príčastia; podľa kontextu, v akom sa použijú) sú správne utvorené (kvíkať → ukvíkať → ukvíkaný; kvičať → ukvičať → ukvičaný) a zodpovedajú spisovnej slovenčine. Dodávame len, že ak použijeme prídavné meno ukvíkaný v prenesenom význame na charakterizáciu osoby, bude to síce spisovné vyjadrenie, ale štylisticky príznakové, expresívne a hanlivé.


Otázka z 11. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 22. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kvíkať