Otázka:

Podľa akého vzoru sa skloňuje slovo obec? Ktoré spojenie je správne: Vážení občania obce/obci?

Heslá:

obec, vzor dlaň

Odpoveď:

 

Podstatné meno ženského rodu obec sa skloňuje podľa vzoru dlaň. V genitíve jednotného čísla má tvar obce, čiže správne je spojenie Vážení občania obce. Podľa vzoru dlaň sa skloňujú tie podstatné mená ženského rodu zakončené na spoluhlásku, ktoré majú v genitíve jednotného čísla, ako aj nominatíve a v akuzatíve množného čísla pádovú príponu -e, t. j. obec – G sg. z obce, N pl. (toto sú) dve obce, A pl. (navštívime) dve obce. 

             


Otázka z 10. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 22. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu obec