Otázka:

Je správne dekor alebo dekór?

Heslá:

dekor

Odpoveď:

 

Slovo dekor vo význame „jednotlivý prvok ozdoby, dekorácia“ sa častejšie používa v podobe s krátkou samohláskou o, takto sa uvádza aj v slovníkoch cudzích slov. V 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka z r. 2006 sa pripúšťajú obe podoby – dekor aj dekór. V lokáli množného čísla má slovo dekor tvar dekoroch a slovo dekór má tvar dekóroch. V rámci jedného textu Vám odporúčame používať iba jednu podobu.

 


Otázka z 18. 02. 2008 bola zodpovedaná dňa 18. 02. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dekor