Otázka:

Píše sa disfunkcia alebo dysfunkcia?

Heslá:

disfunkcia, dysfunkcia

Odpoveď:

V slovenčine je slovo disfunkcia, ktoré má význam „činnosť hodnotená z hľadiska celku ako nežiaduca; narušená činnosť nejakého prvku systému“, napr. disfunkcia komunikácie, nárast sociálnych disfunkcií, a slovo dysfunkcia, ktoré sa používa v medicíne a znamená „narušenie, porucha funkcie, činnosti orgánu“, napr. motorická dysfunkcia, špecifické vývinové dysfunkcie (porov. Slovník súčasného slovenského jazyka, 1. zv., 2006).


Otázka z 09. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 20. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu disfunkcia