Otázka:

Aké je opozitum slova smädný?

Heslá:

opozitum, smädný, napitý, napojený

Odpoveď:

Opozitom prídavného mena smädný je prídavné meno napitý vo význame „nasýtený tekutinou“a trpné príčastie napojený utvorené od slovesa napojiť s významom „dať piť“.


Otázka z 09. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 22. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu opozitum