Otázka:

Ktoré spojenie je správne: pozemok zapísaný na liste vlastníctva alebo pozemok zapísaný v liste vlastníctva?

Heslá:

na liste vlastníctva, v liste vlastníctva

Odpoveď:

 

V súvislosti s termínom list vlastníctva, ktorým sa pomenúva druh úradného dokumentu, možno použiť v miestnom význame predložku na, t. j. pozemok zapísaný na liste vlastníctva, aj predložku v – pozemok zapísaný v liste vlastníctva. Z jazykového hľadiska je použitie oboch predložiek v danom kontexte správne, podobne ako napr. v spojeniach na zozname/v zozname, na listine/v listine. Podľa údajov z databázy Slovenského národného korpusu sa však v súčasnej jazykovej praxi používa podstatne častejšie spojenie s predložkou na, t. j. zapísaný na liste vlastníctva.


Otázka z 09. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 22. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu na liste vlastníctva