Otázka:

Aký je správny tvar množného čísla slova "kritérium"? Kritériá alebo kritéria?

Heslá:

kritérium

Odpoveď:

Podstatné meno gréckeho pôvodu kritérium je stredného rodu a skloňuje sa podľa vzoru mesto podobne ako slová gymnázium, štúdium, moratórium, múzeum. V množnom čísle má tieto tvary: N kritériá, G (bez) kritérií, D (ku) kritériám, (spĺňa) kritériá, L (o) kritériách, (s) kritériami. V nominatíve a v akuzatíve množného čísla má podstatné meno kritérium tvar kritériás dlhým á, napr. toto sú naše kritériá a ponuka nespĺňa naše kritériá. Tvar kritéria s krátkym zodpovedá genitívu jednotného čísla, napr. rozhodovali sme sa podľa základného kritéria.


Otázka z 09. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 17. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kritérium