Otázka:

Pri písaní listu uvádzame v prvom riadku oslovenie adresáta, ktoré ukončíme čiarkou, a v novom riadku pokračujeme vetou nadväzujúcou na oslovenie. Má sa písmeno prvého slova tejto vety v novom riadku začínať veľkým alebo malým písmenom?

Heslá:

začiatok listu, list

Odpoveď:

Ak sa v prvom riadku listu uvádza oslovenie s čiarkou, text v druhom riadku je pokračovaním vety a píše sa s malým začiatočným písmenom, t. j. :

            Vážený pán Jozef Malý,

            objednávame si u Vás...


Otázka z 09. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 22. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu začiatok listu