Otázka:

Ako mám písať pomenovanie "Blu-ray" v slovenských textoch? Treba ho v slovenčine písať s malým začiatočným písmenom a skloňovať ?

Heslá:

Blu-ray, bluray

Odpoveď:

Pomenovanie výrobku s obchodným názvom Blu-ray Disc sa v  slovenčine už používa aj v apelativizovanej podobe blu-ray ako pomenovanie špeciálnych formátov vysokokapacitných diskov. Ak v texte nejde vyslovene o obchodný názov, ale iba o typ nosiča, odporúčame Vám písať výraz blu-ray s malým začiatočným písmenom. Podľa výslovnosti [blurej] sa toto neživotné podstatné meno mužského rodu zaraďuje do vzoru stroj a v lokáli jednotného čísla má tvar (na) blu-rayi (resp. aj na blurayi).


Otázka z 07. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 17. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Blu-ray