Otázka:

Ako je správne: "testový" alebo "testovací" nástroj? Ide o oblasť tvorby testov pre žiakov. Testovanie je "pilotné" - je toto prídavné meno spisovné?

Heslá:

testový, testovací, pilotný

Odpoveď:

Prídavné meno testový je odvodené od slova test, t. j. od názvu skúšky na zistenie alebo overovanie schopností, vedomostí, hodnôt alebo vlastností (porov.Krátky slovník slovenského jazyka, 2003, ktorý je sprístupnený na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk). Prídavné meno testovací je odvodené od slovesa testovať, čiže zisťovať, overovať pomocou testu (porov. tamže). V spojení so slovom nástroj možno použiť obe prídavné mená, v jazykovej praxi je však ustálený výraz testovací nástroj, resp. testovacie nástroje..

Výklad slova pilotný nájdete takisto v citovanom slovníku.

 


Otázka z 07. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 16. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu testový