Otázka:

Je pravda, že slová obtiažny a obtiažne sú nespisovné?

Heslá:

obtiažny, obtiažne, obťažný, obťažne

Odpoveď:

 

Prídavné meno obtiažny aj príslovka obtiažne sa hodnotiaako subštandardné nespisovné výrazy, o čom sa môžete presvedčiť v slovníkoch na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV (na ktoré odkazujeme aj v elektronickej poradni)http://slovniky.korpus.sk. V odporúčaných zdrojoch nájdete aj spisovné výrazy obťažný, obťažne (bez i), ťažký, ťažkonamáhavý, namáhavo, náročný, náročne a pod.

 


Otázka z 06. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 16. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu obtiažny