Otázka:

Média informovali o námraze na trakčnom vedení. Námraza má však rozličné podoby. Ako jednoznačne pomenovať ľadový typ námrazy?

Heslá:

ľadovka, námraza, inovať

Odpoveď:

Súvislá sklovitá ľadová vrstva vznikajúca zamrznutím vodných kvapiek na predmetoch, ako sú napr. konáre stromov alebo drôty elektrického vedenia, sa v meteorologickej terminológii nazýva odborne ľadovka. Toto slovonájdete aj v najnovšom Slovníku súčasného slovenského jazyka, 2. zväzok, písm. h – l, 2011. (V starších slovníkoch sa pri slove ľadovka uvádza iba význam „tvrdé cukríky s priehľadným povrchom“, resp. „druh reďkovky“.) V meteorológii sa ľadovka(nazývaná aj priesvitná námraza, po anglicky clear ice) zaraďuje spolu so zrnitou námrazou (po angl.hard rime)a inovaťou (soft rime) medzi námrazové javy, takže vyjadrenia o námraze na trakčnom vedení nepovažujeme za nesprávne, iba za všeobecnejšie a laickejšie.


Otázka z 06. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 14. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ľadovka