Otázka:

S akým i na konci slova sa píše spojenie sadrokartónové systémy?

Heslá:

systémy

Odpoveď:

Neživotné podstatné meno mužského rodu systém sa skloňuje podľa vzoru dub a v nominatíve aj v akuzatíve množného čísla má tvar systémy (ako duby). V oboch pádoch je teda správne spojenie sadrokartónové systémy.


Otázka z 06. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 10. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu systémy