Otázka:

Je správne napísaný výraz 1. List sv. Petra?

Heslá:

Prvý Petrov list, Prvý list apoštola Petra, Prvý list sv. Petra, list

Odpoveď:

Listy sv. Petra sa v slovenskej náboženskej terminológii nazývajú nejednotne. V katolíckej teologickej terminológii sa používajú názvy Prvý Petrov list Druhý Petrov list (porov. Teologický a náboženský slovník, 2. zväzok, písm. l – ž, 2008) a v takejto podobe sa názvy používajú aj v ekumenickom preklade Biblie. V evanjelickej náboženskej spisbe sa používajú podoby názvu Prvý list apoštola Petra, Druhý list apoštola Petra (resp. skrátene Prvý list Petra, Druhý list Petra). Podobne aj v spojení Prvý list sv. PetraVám odporúčame písať číslovku Prvý na začiatku názvu s veľkým začiatočným písmenom a nasledujúce podstatné meno list s malým začiatočným písmenom. Ak sa v názve použije namiesto slovného vyjadrenia číslovky číslica, má mať podobu 1. list sv. Petra.


Otázka z 06. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 14. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Prvý Petrov list