Otázka:

Motorovou pílou sa reže alebo píli? Je správny výraz orez stromov alebo pílenie stromov? Pri likvidácii stromu ide o výrub alebo o vypílenie? Stretol som sa aj s výrazom "opiľovanie" stromov, ktorý mi však trhá uši.

Heslá:

píliť, rezať, píla, výrub, orez, orezávanie, pílenie, vypilovať, opilovať

Odpoveď:

Sloveso rezať má všeobecnejší význam „ostrým nástrojom rozdeľovať na kusy“. V slovese píliť sa konkretizuje spôsob rezania, a to pílou. Presnejšie je teda vyjadrenie, že motorovou (reťazovou) pílou sa píli. Vyjadrenie motorovou pílou sa reže (drevo) je však z jazykového hľadiska takisto správne a vo význame „zraniť pílou“ sa používa iba sloveso porezať, napr. porezal sa motorovou pílou.

V súvislosti s likvidáciou stromov sa používa ako odborný termín slovo výrub, napr. nepovolený výrub stromov, plán výrubu a pod., aj keď v súčasnosti sa pri takejto činnosti asi používa viac píla a lesné stroje než sekera. Prirodzene, vyjadrenie, že stromy na pozemku niekto vypílil (boli vypílené a pod.) je takisto správne.

Orezávanie stromovpílenie stromov sú dve rozličné činnosti. Orezávaním stromov sa nazýva odstraňovanie zbytočných konárov (ktoré možno nazvať aj pílenie konárov) a výhonkov, kým pod pílením stromov sa väčšinou rozumie odstraňovanie celých stromov. Najmä v nominatíve jednotného čísla sa namiesto slovesného podstatného mena orezávanie používa aj skrátená podoba orez (stromov).

V slovenčine máme aj výrazy vypilovať opilovať (s tvrdou spoluhláskou l), ktorými sa však vyjadruje význam „obrúsiť pilníkom“. 

Významy uvedených slov si môžete podrobnejšie preštudovať v slovníkoch slovenského jazyka na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk.


Otázka z 05. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 10. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu píliť