Otázka:

Dobrý deň, chcem sa opýtať, čo je spisovné: či napadlo mi alebo napadlo ma?

Heslá:

napadlo mi, napadlo ma

Odpoveď:

Zo spojení napadlo mi a napadlo ma vo význame „prišlo mi na um, vhuplo mi do hlavy, dostal som nápad“ odporúčame uprednostňovať väzbu s datívom napadlo mi. Ide o hovorový zvrat. Väzba s akuzatívom napadlo ma je vhodná v spojeniach typu napadlo ma zviera, napadol ma nepriateľ.


Otázka z 24. 09. 2003 bola zodpovedaná dňa 25. 09. 2003

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 6 odpovedí k heslu napadlo mi