Otázka:

Je slovo kuka alebo spojenie kuka nádoba správne? Malo by ísť o nádobu na smeti.

Heslá:

kuka

Odpoveď:

Pomenovanie kuka nádoba označujúce určitý druh nádoby na odpadky má pôvod v názve nemeckej firmy KUKA, ktorá vyvinula a vyrábala (aj) smetiarske autá. Pomenovanie kuka nádoba je v súčasnosti pomerne rozšírené a píše sa oddelene ako dve slová. Jednoslovné pomenovanie kuka je menej presné, lebo môže označovať nádobu na odpadky, ale aj smetiarske auto.    

 


Otázka z 05. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 08. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kuka