Otázka:

Akú koncovku má v lokáli jednotného čísla podstatné meno "pogo" (skákacia tyč)? Podľa akého vzoru sa skloňuje?

Heslá:

pogo

Odpoveď:

Slovo pogo sa skloňuje podľa vzoru mesto a v lokáli jednotného čísla má príponu -u – na pogu – tak ako ostatné podstatné mená stredného rodu, ktorých základ sa končí na spoluhlásku g, h, ch, k, porov. Kongo – v Kongu, blaho – v blahu, ucho – v uchu, manko – o manku.


Otázka z 04. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 13. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pogo