Otázka:

Píšu sa slovné spojenia hudobno-výchovný, hudobno-edukačný a podobne so spojovníkom? Podľa mňa, keďže vznikli zo spojenia prídavného a podstatného mena - hudobná výchova, mali by sa písať bez spojovníka.

Heslá:

hudobnovýchovný, hudobnoedukačný, etickovýchovný, literárnovedný, kresťanskodemokratický, dolnozemský

Odpoveď:

Zložené prídavné meno hudobnovýchovný je odvodené od slovného spojenia hudobná výchova a píše sa bez spojovníka, tak ako zložené prídavné mená etickovýchovný od etická výchova, literárnovedný od literárna veda, kresťanskodemokratický od kresťanská demokracia, dolnozemský od Dolná zem. Rovnako vzniklo zložené prídavné meno hudobnoedukačný (zo slovného spojenia hudobná edukácia).

O pravopise zložených prídavných mien sa podrobnejšie dočítate v elektronickej poradni po zadaní hesla zložené prídavné mená.


Otázka z 03. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 16. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hudobnovýchovný