Otázka:

Dobrý deň, názvy závodov a spoločností sa píšu s veľkým písmenom aj vtedy, ked sú uvedené v logu? Je to tak aj v prípade, že je názov spoločnosti uvedený v obchodnom registri s malým začiatočným písmenom?

Heslá:

názvy závodov, názvy podnikov, názvy firiem a spoločností

Odpoveď:

Názvy závodov, podnikov, firiem a spoločností sú vlastné mená a v texte sa píšu s veľkým začiatočným písmenom aj vtedy, keď je v ich grafickom stvárnení, resp. v logu použité malé začiatočné písmeno. Podobne aj v prípade, keď je názov spoločnosti v obchodnom registri zapísaný s malým začiatočným písmenom, odporúčame ho používať tak ako ostatné vlastné mená.
Otázka z 06. 02. 2008 bola zodpovedaná dňa 11. 02. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu názvy závodov