Otázka:

Na stránke jazykovej poradne som našla ukážky tvorenia privlastňovacích prídavných mien od ženských mien Jane, Susanne, Emily, Kate a Zoe. Jedine k menu Zoe sa prípona -in priraďuje za koncové -e, pri všetkých ostatných menách sa koncové samohlásky vynechávajú. Prečo je to tak?

Heslá:

Mary, Dolly, Kitty, Nancy, Lili, Jane, Charlotte

Odpoveď:

 

 

Od cudzích ženských mien zakončených na nemé e sa tvoria privlastňovacie prídavné mená vynechaním koncovky a pridávaním prípon podľa vzoru matkin, napr. Charlotte – Charlottin, Jane – Janin, Adelaide – Adelaidin, Nicole – Nicolin, Penrose – Penrosin. Od cudzích ženských mien zakončených na y, i sa tvoria privlastňovacie prídavné mená takisto vynechávaním  koncovej prípony a pridávaním privlastňovacích prípon -in, -ina, -ino, napr. Dolly – Dollin, Kitty – Kittin, Nancy – Nancin, Mary – Marin, Lili – Lilin. Meno Zoe sa vyslovuje [zoui], čiže koncové e nie je nemé, preto sa pri tvorení privlastňovacích prídavných mien zachováva vo výslovnosti aj v písme: Zoe – Zoein.

 


Otázka z 03. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Mary