Otázka:

Správne slovo na označenie jedného športového podujatia je "pretek" alebo "preteky"?

Heslá:

pretek, preteky

Odpoveď:

Zápas, súťaž o prvenstvo sa v slovenčine označuje pomnožným podstatným menom preteky (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, 2003, a Pravidlá slovenského pravopisu, 2000; obe príručky sú sprístupnené na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV www.slovnik.juls.savba.sk).


Otázka z 03. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 13. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pretek