Otázka:

Existuje v slovenčine nejaký domáci výraz pre to, čo v angličtine označujú ako "double talk"?

Heslá:

double-talk, zahmlievanie, zavádzanie, nejednoznačné vyjadrenie

Odpoveď:

Podľa spracovania výrazu double-talk v anglických prekladových slovníkoch sa ním zrejme vyjadrujú rozličné významy. Podľa kontextu možno výraz double-talk preložiť ako bľabotanie (nezrozumiteľné rozprávanie), táraniny (nepremyslené, neseriózne vyjadrenia), prázdne reči (bez podstatných informácií a obsahu), ale aj dvojzmyselné reči (zámerne s dvojakým alebo nejednoznačným významom), dvojzmysly alebo dvojznačnosti (napr. odhalí každé klamstvo a dvojzmyselnosť), nejednoznačné vyjadrenia. V publicistike sa v súvislosti s nejednoznačným prejavom politikov používajú aj výrazy zahmlievanie a zavádzanie, expresívne balamutenie. Významy slov ako dvojzmysel, dvojzmyselný, dvojznačný, nejednoznačný, zahmlievať, zavádzať, balamutiť a ich ďalšie synonymá si môžete vyhľadať v lexikografických príručkách slovenského jazyka ma stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://juls.savba.sk.

            Zastávame názor, že anglický výraz double-talk má v slovenčine dostatok plnohodnotných, zaužívaných a zrozumiteľných ekvivalentov.


Otázka z 02. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 14. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu double-talk