Otázka:

Prečo je "priepisová kniha" a nie "prepisová"?

Heslá:

prepis, priepis, priepisová kniha

Odpoveď:

Knihu, ktorá má zadnú stranu listov uspôsobenú tak, aby sa text kopíroval na ďalší list (papier), sa správne nazýva priepisová kniha. V slovenčine máme podstatné meno prepis, ktorým sa pomenúva: 1. transkripcia a transliterácia (napr. prepis z azbuky do latinky), 2. vyjadrenie inými umeleckými prostriedkami (napr. televízny prepis poviedky), 3. písomný prevod majetku na inú osobu. Máme aj slovo priepis, ktorým sa pomenúva vec vyhotovená prepisovaním, t. j. kópia, odpis. Kniha, ktorá umožňuje vytváranie kópií – priepisov, sa správne nazýva priepisová kniha a aj predajcovia na internete ponúkajú väčšinou tento kancelársky výrobok s názvom pokladničná kniha priepisová.


Otázka z 02. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 14. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu prepis