Otázka:

Ako sa píše správne: Zoborčan alebo zoborčan? Slovom Zobor sa pomenúva vrch aj oblasť?

Heslá:

Zobor, Zoborčan

Odpoveď:

V Nitrianskom okrese sa slovom Zobor pomenúva vrch, mestská časť (Nitra-Zobor) aj dve katastrálne územia (v obci Mojmírovce a v obci Vráble). Obyvateľské mená sa tvoria od sídelných názvov, ako sú názvy miest, obcí alebo mestských častí, a píšu sa s veľkým začiatočným písmenom, napr. Nitra – Nitran, Mojmírovce – Mojmírovčan, Vráble – Vrábľan, ale aj Bratislava-Staré Mesto – Staromešťan, Bratislava-Dúbravka – Dúbravčan. Obyvateľ mestskej časti Nitra-Zobor je Zoborčan.


Otázka z 02. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 16. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Zobor