Otázka:

Môžem používať výraz celiakia? Je spisovný?

Heslá:

celiakia

Odpoveď:

Slovo celiakia sa v tejto podobe uvádza v slovníkoch cudzích slov aj v 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (Slovník cudzích slov je v elektronickej podobe prístupný aj na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk).


Otázka z 01. 02. 2008 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu celiakia