Otázka:

Existujú oficiálne kodifikované slovenske názvy všetkých jazykov, ktorá sa uvádzajú v medzinárodnom zozname kódov ISO 639-3? A ak nie, môžem si slovenské názvy vymyslieť?

Heslá:

medzinárodné kódy ISO 639-3, názvy cudzích jazykov, jazyky sveta

Odpoveď:

Názvy cudzích jazykov sa uvádzajú v publikáciách Jazyky sveta (Obzor, 1983) a Jazyky sveta v priestore a čase (Veda, 1996). Stručný prehľad jazykov sveta nájdete aj na konci Slovníka cudzích slov (2005), ktorý je sprístupnený na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.korpus.sk. Podoby názvov uvedené v týchto zdrojoch zodpovedajú norme a kodifikácii spisovnej slovenčiny. V anglickom zozname kódov ISO 639-3 sa však uvádzajú aj názvy cudzích jazykov a dialektov, ktoré zrejme ešte nie sú spracované v slovenskej odbornej literatúre. Nevieme o existencii slovenskej verzie zoznamu kódov ISO 639-3 ani o serióznych pokusoch preložiť názvy všetkých jazykov zo zoznamu do slovenčiny, resp. pomenovať tieto jazyky po slovensky. Odporúčame Vám, aby ste sa informovali v Slovenskom ústave technickej normalizácie a v Ústave orientalistiky SAV (na jeho pôde vznikli aj publikácie Jazyky svetaJazyky sveta v priestore a v čase).

            Vytváranie slovenských názvov jazykov, ktoré doteraz neboli pomenované, si vyžaduje podrobnejšie informácie o týchto jazykoch a o ich používateľoch. Odporúčame Vám, aby ste namiesto laického vymýšľania slovenských názvov cudzích jazykov a dialektov používali v internetovom slovníku radšej medzinárodné kódy ISO 639-3, ktoré môžete doplniť názvom krajiny alebo regiónu, kde sa jazyk používa.


Otázka z 28. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 14. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu medzinárodné kódy ISO 639-3