Otázka:

Obyvateľ obce Prochot je Prochotan alebo Prochoťan?

Heslá:

Prochot, Prochoťan, obyvateľské mená, obyvateľ

Odpoveď:

Pri tvorení obyvateľských mien od názvov obcí, ktorých slovotvorný základ je zakončený na dz, c, k, l, h, ch, t, d, dochádza k alternácii dz/dž, c/č, k/č, l/ľ, h/ž, ch/š, t/ť, d/ď, napr. Prievidza – Prievidžan, Bystrica – Bystričan, Košice – Košičan, Barca – Barčan,  Nadlak – Nadlačan,  Hul – Huľan, Zürich – Zürišan, Limbach – Limbašan, Mokroluh – Mokrolužan, Prochot – Prochoťan, Bobot – Boboťan, Lehota – Lehoťan, Čata – Čaťan, Kalonda – Kalonďan.

Názov obce Prochot (podstatné meno mužského rodu), obyvateľské mená Prochoťan Prochoťankaaj prídavné meno prochotský nájdete v Pravidlách slovenského pravopisu (2000), ktoré sú sprístupnené na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk.


Otázka z 28. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 09. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Prochot