Otázka:

Je možný dvojaký zápis cudzieho slova runway, teda runway aj ranvej? A podľa akého vzoru sa skloňuje?

Heslá:

runway, ranvej

Odpoveď:

 

Anglické podstatné meno runway (vzletová a pristávacia dráha) sa prevzalo do slovenčiny ako podstatné meno mužského rodu vzoru stroj. V slovníkoch cudzích slov je toto slovo spracované zatiaľ iba v podobe runway, ale v jazykovej praxi sa už začína používať aj adaptovaná podoba ranvej. Adaptácia cudzích slov, teda prispôsobenie ich písania slovenskému pravopisu, je prirodzeným výsledkom procesu zdomácňovania prevzatých slov a popri grafickej podobe runway dnes nemožno odmietať ani podobu ranvej. Dodávame, že mnohé slová cudzieho pôvodu sa istý čas používajú v slovenčine ako dvojtvar, kým sa ustáli a prevládne adaptovaná podoba (napríklad v Pravidlách slovenského pravopisu, 2000, sa popri tvare tínedžer uvádza aj tvar teenager).

 


Otázka z 28. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 09. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu runway