Otázka:

Spisovne je trasenie rúk alebo tras rúk? Ide o symptóm alkoholizmu.

Heslá:

tras, trasenie, trasľavosť, chvenie

Odpoveď:

 

Symptóm, keď sa pacientovi trasú ruky, sa v medicínskej terminológii pomenúva nejednotne, a to spojeniami trasenie rúk, tras rúk aj trasľavosť rúk.  Z jazykového hľadiska nemožno ani jedno spojenie vyslovene odmietnuť a na všetky tri nachádzame doklady z jazykovej praxe (t. j. že sa v slovenských odborných textoch naozaj používajú). V Krátkom slovníku slovenského jazyka (2013) je však podstatné meno tras spracované iba ako odborný termín z oblasti geológie a stavebníctva s významom „sopečný tuf trachytovej povahy zložený najmä z úlomkov pemzy, používaný ako prísada do vápna alebo cementu“. Odporúčame Vám preto uprednostňovať spojenia trasľavosť rúk alebo trasenie rúk. V súvislosti s alkoholizmom sa používa aj termín chvenie rúk.

 


Otázka z 28. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 09. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu tras