Otázka:

Správne je vlamačka alebo vlámačka, vlamač alebo vlámač?

Heslá:

vlamač, vlamačka, vlámanie

Odpoveď:

Osoba, ktorá sa dopúšťa vlámania, je vlamač, žena je vlamačka. Tieto pomenovania osôb sa píšu s krátkym po l, o čom ste sa mohli presvedčiť v lexikografických príručkách na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk. S krátkym po l sa píše aj vzťahové prídavné meno vlamačský. Samotné násilné vniknutie do objektu (s úmyslom kradnúť) sa nazýva vlámanie a píše sa s dlhým á po l. Slovo vlamačka s významom „násilné vniknutie do objektu“ je slangový výraz.


Otázka z 28. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 09. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vlamač