Otázka:

Ktorý tvar je správny: zombi alebo zombia?

Heslá:

zombi, zombie, zombia

Odpoveď:

V Slovníku cudzích slov (2005) na stránke jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk nájdete podoby zombia (podstatné meno ženského rodu, vzor ulica), zombi (podstatné meno mužského rodu, vzor kuli) aj zombie (výslovnosť [zombi], nesklonné podstatné meno mužského rodu). Podľa databázy Slovenského národného korpusu sa v slovenských textoch najčastejšie používa nesklonná podoba zombie, pomerne častá je podoba zombia a podoba zombi sa používa zriedkavo.

            


Otázka z 28. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 09. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zombi