Otázka:

Píše sa čiarka v slovnom spojení "taká aká je"?

Heslá:

taká, aká je

Odpoveď:

V spojení taká, aká je sa vedľajšia veta prívlastková aká je vyčleňuje čiarkou, napr. Páči sa mi taká, aká je, a nechcem na nej nič meniť alebo Žena je krásna taká, aká je.

 


Otázka z 27. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 09. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu taká