Otázka:

Ktorý názov je správny: a) Boyleov-Mariottov zákon b) Boylov-Mariottov zákon c) Boyle-Mariottov zákon d) Boyleov zákon e) Boylov zákon

Heslá:

Boylov-Marriottov zákon

Odpoveď:

Názov fyzikálneho zákona sformulovaného r. 1662 R. Boylom a E. Mariottom má v slovenčine podobu Boylov-Mariottov zákon.

 

 

 


Otázka z 27. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Boylov-Marriottov zákon