Otázka:

Ako sa skloňuje slovo kakao v množnom čísle? Dve-tri kakaá sú jasné, ale čo ak ich je päť?

Heslá:

kakao, päť kakaí

Odpoveď:

Pri podobných nejasnostiach Vám odporúčame využívať elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk. V rámci hesla kakao sa uvádzajú prípony genitívu, datívu a lokálu jednotného čísla aj prípona genitívu množného čísla -aí. Genitív plurálu má teda tvar kakaí. V bežnej komunikácii sa v prípade kakaového nápoja častejšie používa formulácia päť šálok/pohárov/hrnčekov kakaa.


Otázka z 26. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu kakao