Otázka:

2. pád (genitív) pl. od slova kaša je? od kaší? od kiaš? od káš? alebo je kaša nejaká výnimka? prípadne pomnožné slovo??

Heslá:

kaša, kaší, káš

Odpoveď:

 

Pri podobných nejasnostiach Vám odporúčame využívať elektronickú verziu slovníkov na webovej stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.korpus.sk. Zadajte si heslo kaša, pri ňom sa uvádza aj prípona genitívu singuláru -e, t. j. (do) kaše, aj podoba slova v genitíve plurálu káš/kaší, čiže ide o dvojtvar.

 


Otázka z 23. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 27. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kaša