Otázka:

Ako sa správne vyslovuje výraz internetbanking?

Heslá:

internetbanking, internet banking

Odpoveď:

Keďže slovo internetbanking (i v podobe internet banking) sa zatiaľ v základných normatívnych jazykových príručkách (v Pravidlách slovenského pravopisu, v Krátkom slovníku slovenského jazyka, v Pravidlách slovenskej výslovnosti) neuvádza, nemá ani kodifikovanú výslovnosť. V bežnej jazykovej praxi sa pri tomto slove uplatňuje pôvodná anglická výslovnosť [internetbenkink], tak ako pri väčšine prevzatých anglicizmov, napr. jazz [džez], leasing [lízing], team [tím], design [dizajn], chat [čet], ktoré sa postupne podľa výslovnosti upravili aj pravopisne, čo je v procese zdomácňovania cudzích slov bežný jav.  (V poslednom vydaní Veľkého slovníka cudzích slov sa pri slove internetbanking výslovnosť neuvádza, podľa čoho možno predpokladať, že sa vyslovuje [internetbankink].) 


Otázka z 29. 01. 2008 bola zodpovedaná dňa 31. 01. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu internetbanking